Automatisk avprickning av betalningar via bankgirot: OCR-avisering

För att slippa manuellt matcha betalningar från banken till TenFAST kan man använda sig av OCR-avisering. Med OCR-avisering skapar TenFAST ett OCR-nummer till varje hyresavi som hyresgästen anger vid betalning. Via sin bank, kan sedan en betalningsfil laddas ner. Betalningsfilen innehåller alla gjorda betalningar som TenFAST använder för att markera hyror som betalda.

  1. Kontakta er bank - och be om att få aktivera OCR-avisering med bankgirot. Man kan välja mellan olika kontrollnivåer. Om samtliga betalningar till bankgironummret aviseras via TenFAST rekommenderar vi att be om "Hårdkontroll med variabel längdcheck". Om ni däremot tar emot betalningar från annat håll utan OCR-nummer kan ni be om "Mjuk kontroll".

    Mjuk kontroll: Om betalningen innehåller ett felaktigt OCR-Referensnummer eller saknar OCR-Referensnummer så får betalaren ett felmeddelande om att OCR-referensnumret inte har fyllts i rätt, men betalningen kan göras ändå.

    Hård kontroll: Om betalningen innehåller felaktigt OCR-Referensnummer eller saknar OCR-Referensnummer så accepteras den inte av Internetbanken.

  2. Aktivera OCR-avisering i TenFAST under inställningarna för hyresvärden. Välj OCR-typ som matchar avtalet med er bank.

Visar inställningar i TenFAST för OCR-avisering med Bankgirot

  1. Färdigt! Nu kommer alla nya hyror i TenFAST innehålla ett OCR-nummer som kan anges av hyresgästen vid betalning och ni kan automatisera kontrollen av inbetalningar!