Automatiserad bokföring med Fortnox

Med TenFAST kan du automatisera din bokföring till Fortnox. Automatiseringen stödjer både fakturametoden och kontantmetoden (även kallat bokslutsmetoden).

Kostar det något?

För att kunna aktivera TenFAST’s integration med Fortnox behöver du ha ett konto med en integrationslicense på Fortnox. Denna kostar 119 kr/mån. Du betalar inget extra hos TenFAST.

Hur fungerar det med serier?

I dagsläget används serie A för redovisning. Kontakta gärna oss om du vill använda någon annan serie!

Hur väljs bolag?

När du aktiverar integrationen får du logga in på Fortnox med dina vanliga inloggningsuppgifter och därefter välja vilket av dina bolag du vill koppla ihop med TenFAST. Denna integration är därmed kopplad mellan hyresvärden och det bolag som valts. Om du endast har ett bolag kopplat till Fortnox väljs detta automatiskt.

Fungerar det med hyror som har status "draft"?

Om en hyra har status “draft” kommer den inte att bokföras. Hyror bokförs endast när de aviseras (när status inte längre är “draft”) samt när hyresintervallet börjar.

Hur hanteras ändrade belopp?

Om verifikationen för hyran är sist i bokföringsserien kommer detta verifikat att tas bort och ett nytt med det ändrade beloppet kommer därefter att skapas. Ifall verifikationen inte är sist i serien kommer istället en ny verifikation skapas med texten “Borttagen” samt där kredit och debet har omvänts för att nollställa den ursprungliga verifikationen. Precis som i det andra fallet kommer därefter en ny verifikation med det nya beloppet att skapas.

Hur hanteras raderade hyror & transaktioner?

Om den ursprungliga verifikationen är sist i bokföringsserien kommer denna att tas bort. Ifall verifikationen inte är sist i serien kommer istället en ny verifikation skapas med texten “Borttagen” samt där kredit och debet har omvänts för att nollställa den ursprungliga verifikationen.