Exportera bokföringsunderlag från TenFAST till ett bokföringsprogram

Med TenFAST kan du exportera underlag till bokföringsprogram i form av en SIE-fil. Exporten stödjer både fakturametoden och kontantmetoden (även kallat bokslutsmetoden). En SIE-fil laddas ner från TenFAST som kan importeras i ett bokföringsprogram.

Hur bokföringen görs

Det skapas två Intäktsposter per hyra. Den första skapas samma datum som en hyra skapas i TenFAST där Kundfordringar debiteras och Förutbetalda hyresintäkter krediteras. Den andra intäktsposten skapas då hyresintervallet påbörjas där Förutbetalda hyresintäkter debiteras och Hyresintäkter krediteras. Betalposter skapas när en betalning registreras i TenFAST där Kundfordringar krediteras och Företagskonto debiteras.

Kontoplan

Som standard följer exporten BAS2020-kontoplanen. Du kan även redigera din kontoplan via Bokföringsinställningarna för hyresvärden (kugghjulet på toppen av sidan).

Hur man ändrar kontoplanen

 1. Navigera till inställningarna för hyresvärden

Inställningarna för hyresvärden finns längst uppe till höger av sidan

 1. Välj tabben "Bokföringsinställningar"

Bokföringsinställningar

 1. Klicka på "Redigera" och skriv in nya kontonummer.
 2. Spara

Bokföringsprogram vi har testat

 • Fortnox
 • Bokio
 • Visma

Notera att SIE är en standard som nästan alla svenska bokföringsprogram stödjer, så även om vi inte har testat just ditt bokföringsprogram är oddsen att det fortfarande kommer att fungera.

Exportera bokföringen i Excel-format

 1. Peka på Hyror & Avisering i vänstermenyn och välj Bokföringsexport.
 2. Välj EXCEL-export.
 3. Om du vill anpassa vilken data du vill få med i exporten, så välj Skapa ny mall och följ instruktionerna.
 4. Fyll i formuläret och välj Hämta export.

Exportera bokföringen i SIE-format

 1. Peka på Hyror & Avisering i vänstermenyn och välj Bokföringsexport.
 2. Välj SIE-export.
 3. Fyll i formuläret och välj Ladda ner .si-fil.