Låt hyresgäster rapportera fel via en felanmälan

Felanmälan hjälper dig att hålla ordning och reda.

En felanmälan kan skapas av en hyresgäst via hyresgästportalen eller av dig som hyresvärd. Som hyresvärd får man en översikt på alla felanmälningar och kan planera åtgärder. Både hyresgäst och hyresvärd kan komplementera felanmälan med bilder.

Skapa en ny felanmälan som hyresvärd

Om en hyresgäst rapporterar fel via exempelvis e-post eller telefon kan du som hyresvärd registrera ärendet i TenFAST som en felanmälan.

Välj, hyresgäst och hyresobjekt som felanmälan angår. Beskriv sedan felet med ett ämne och frivillig beskrivning. Tillsist väljs en prioritetsnivå för hur akut felet är.

Formulär för att skapa en ny felanmälan som hyresvärd

Ladda upp bilder

Efter felanmälan har skapats kan den komplementeras med bilder. Bilder kan laddas upp av hyresgäst eller hyresvärd.

Vyn för ett skapad felanmälan med bilder

Planera en åtgärd

En ny felanmälan kan man planera en åtgärd och notifiera hyresgästen via e-post. Hyresgästen får även en länk till felanmälan i hyresgästportalen där de alltid kan se aktuellt status.

Vyn för att planera ett åtgärd

Markera som slutförd

När en felanmälan är åtgärdad kan man markera den som slutförd. En felamälan kan markeras som slutförd oavsett om den är planerad eller ny.