Gör ett utskick

  1. Peka på Hyresgäster i vänstermenyn och välj Utskick.
  2. Välj Skapa ny.
  3. Fyll i formuläret och välj Skapa.