Gör en hyresjustering

För att ändra hyran på ett enstaka avtal kan man redigera avtalet om det inte är signerat. Om avtalet istället är signerat kan man skapa en ny version av avtalet. Detta fungerar bra om endast ett eller ett fåtal avtal ska uppdateras, om man däremot har ett flertal avtal vars hyra behöver uppdateras finns det ett en funktion "Hyresjustering" som gör det smidigare.

  1. Använd kryssrutorna längst till höger i listan med avtal för att välja vilka avtal vars hyra ska justeras. Välj sedan "Fler alternativ -> Hyresjustering".

  1. Välj ett belopp (procentuellt eller i kr) som avtalen ska höjas med. Om hyror ska sänkas kan ett negativt belopp anges. Tryck "Nästa".

  2. Nu visas en förhandsgranskning av ändringarna. Det går att trycka "Visa rader" för att justera vilka rader för varje avtal som ska påverkas av justeringen. Det finns även knappar för att enkelt välja alla hyresobjektsrader eller alla tilläggsrader.

När ändringarna är kontrollerade och eventuellt justerade på rad-nivå väljs "Verkställ justeringar". Avtalens belopp kommer att uppdateras samt referenshyror på kopplade hyresobjekt. Notera att befintliga hyror inte påverkas av justeringen. Alltså måste hyresjusteringen verkställas innan hyror skapas eller aviseras för perioden som ska påverkas.