Signera ett avtal

När ett nytt avtal skapas skickas ett e-postmeddelande till hyresgästen med en länk till Hyresgästportalen. Hyresgästen kan då logga in för att granska och signera avtalet.

När hyresgästen har signerat avtalet kan hyresvärden kontrollera det igen och sedan markera det som signerat.

Om signering sker via BankID blir avtalet signerat när alla parter har signerat.

Om signering sker med penna och papper markerar man avtalet manuellt som signerat i systemet. Om avtalet är signerat med penna och papper kan det markeras som signerat på avtalet.