Skapa avtal

Avtal kopplar ihop ett hyresobjekt med en hyresgäst. Oavsett om avtalet är skapat i TenFAST eller finns sedan tidigare ligger det som grund till hyror och avisering. Innan du kan skapa ett avtal måste du först ha skapat ett hyresobjekt och en hyresgäst.

Ladda upp ett befintligt avtal

 1. Välj Avtal i vänstermenyn.
 2. Välj Skapa ny.
 3. Välj Ladda upp egen PDF.
 4. Välj en fil och välj Nästa.
 5. Fyll i formuläret och välj Nästa. Fyll i formuläret och välj Skapa

Skapa ett avtal utan avtalsmall

Välj ett avtal utan avtalsmall om du vill ha ett enkelt avtal som bara innehåller det nödvändigaste.

 1. Välj Avtal i vänstermenyn.
 2. Välj Skapa ny.
 3. Välj Avtalsskapare.
 4. Välj Gå vidare utan en mall.
 5. Fyll i formuläret och välj Nästa.
 6. Välj Nästa.
 7. Fyll i formuläret och välj Skapa.

Skapa ett avtal med en avtalsmall

 1. Välj Avtal i vänstermenyn.
 2. Välj Skapa ny.
 3. Välj Avtalsskapare.
 4. Markera den avtalsmall som du vill använda i vänsterpanelen och välj Gå vidare med vald avtalsmall.

Högerpanelen visar hur den markerade avtalsmallen ser ut. 5. Fyll i formuläret och välj Nästa. 6. Redigera tilläggen om du vill. Välj Nästa. 7. Fyll i formuläret och välj Skapa.