Skapa en fastighet

Fastigheter används för att hålla ihop grupper av hyresobjekt, exempelvis lägenheter som ligger i samma hus.

  1. Välj Fastigheter i vänstermenyn.
  2. Välj Skapa ny.
  3. Fyll i formuläret.
  4. Välj Skapa.