Skriv ut 3 månadsavier samtidigt varje kvartal

När man väljer att skriva ut avier på papper kan det vara smidigare att avisera flera månader samtidigt. För att åstadkomma detta kan man välja följande inställningarna på ett avtal.

Under steg 2 "Avtals huvud" i avtalsskaparen väljer man:

  • Aviseringstyp: Skriv ut
  • Aviseringsfrekvens: 1 månad
  • Aviseringsförskott: 1 kvartal

Att välja "Skriv ut" som aviseringstyp för avtalet gör att avierna kommer med under en lista på sidan Avisering där man kan ladda ner avierna som PDF:er. Aviseringsfrekvens 1 månad gör att det skapas en avi för varje månad. Det sista tricket är att välja aviseringsförskott till 1 kvartal vilket gör att systemet skapar upp hyresavierna ett kvartal i förväg. Resultatet blir att för varje kvartal får man en lista på 3 stycken avier som kan samtidigt skrivas ut.

Kvartalshyra - ett alternativ

Ett alternativ till denna metod är att ändra aviseringsfrekvens till 1 kvartal och ange en kvartalshyra istället. Man kan då låta aviseringsförskott vara förslagsvis 1 månad. Då skapar systemet upp en enstaka avi för varje kvartal en månad i förväg.